Zakłady Opieki Zdrowotnej w Przedecz, Wielkopolskie, Polska

Euromet. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
-lecia Niepodleglosci Polski 3 Przedecz Wielkopolskie
63 273 84 75