Urzędy Gmin w Kętrzyn Miasto, Warmińsko-Mazurskie, Polska

Urzad Gminy
Kosciuszki 2 Kętrzyn Miasto Warmińsko-Mazurskie
89 751 24 74