Rolne w Kętrzyn Miasto, Warmińsko-Mazurskie, Polska

Jaruszewicz K. Gospodarstwo ogrodniczo - szkólkarskie
Trzy Lipy 4 Kętrzyn Miasto Warmińsko-Mazurskie
89 751 20 59
Gresik Edward, Miroslaw. Gospodarstwo ogrodnicze
Trzy Lipy 49 Kętrzyn Miasto Warmińsko-Mazurskie
89 751 80 30
DH. Sp. z o.o.
Nakomiady 9b Kętrzyn Miasto Warmińsko-Mazurskie
89 752 11 19
Mietek C. Gospodarstwo rolne
Kętrzyn Miasto Warmińsko-Mazurskie
89 752 11 81
Spóldzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska
Mazowiecka 11a Kętrzyn Miasto Warmińsko-Mazurskie
89 752 45 59
Chlestowski Antoni. Gospodarstwo rolne
Kętrzyn Miasto Warmińsko-Mazurskie
89 752 51 68