Urzędy Stanu Cywilnego w Wojciechowice, Świętokrzyskie, Polska

Urzad Stanu Cywilnego
Wojciechowice Wojciechowice Świętokrzyskie
15 861 40 23 ext. 24