Urzędy Stanu Cywilnego w Wodzisław, Świętokrzyskie, Polska

Urzad Stanu Cywilnego
Krakowska 6 Wodzisław Świętokrzyskie
41 380 60 65 ext. 47