Ochotnicza Straż Pożarna w Masłów, Świętokrzyskie, Polska

Ochotnicza Straz Pozarna(
Masłów Świętokrzyskie