Kuratorium Oświaty w Przystajń, Śląskie, Polska

Gminny Zespól ds. Oswiaty Samorzadowej
Czestochowska 5 Przystajń Śląskie
34 319 11 53 ext. 15