Bary w Jastarnia, Pomorskie, Polska

Fregata. Bar
ks. Sychty 151 Jastarnia Pomorskie
607 978 424
Marias. Smazalnia ryb
Wojska Polskiego 25 Jastarnia Pomorskie
58 675 25 36